История

Created with Sketch.

Институтът носи името на Бернхард Ахтерберг, защото негов принос е обучението и дипломирането на психодрама терапевти от така наречената  „Група София 3“, които официално бяха дипломирани през месец май 1998г.

Бернхард Ахтерберг вложи цялото си сърце при изпълнението на тази негова благодородна мисия, въпреки забраната на неговите лекари да лети със самолет. След дипломиране на групата бяха договорени супервизорски курсове, но за съжаление Бернхард Ахтерберг почина от сърдечна атака през август 1998г. 

Членове на тази група бяха и създателите на ИПИГП Бернхард Ахтерберг – Георги Антонов и Димо Станчев, като институтът носи името на Бернхард Ахтерберг като признание и благодарност към неговото дело в България.

Институт Бернхард Ахтерберг е регистриран на 07.07.2004г. , като необходимост да бъдат дипломирани в степен психодрама-терапевти ученици на Георги Антонов и Димо Станчев.

Конференция на ФЕПТО - 2007

Институтът беше официално презентиран на конференция на Eвропейската Федерация на Психодрама Обучителните организации- FEPTO – във Виена, Австрия през 2005г. След обстойно проучване на програмата, обучителите и стандартите на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“, той беше официално приет като редовен член в голямото семейство на FEPTO с пълно болшинство след тайно гласуване на конференция в Алакати, Турция, през 2007г. 

От този момент нататък, създателите на института, както и неговите членове, активно участват, както  в работата на FEPTO,  така и  на Българско дружество по психодрама и групова терапия, акредитираща организация в България.  

До този момент към Института са дипломирани стотици психодрама-асистенти и десетки психодрама-терапевти, в градовете – София, Плевен, Пловдив, Велико Търново, Варна и др.

Към днешна дата, института продължава дейността си и разширява обученията си и в други градове.

конференция в Атина с Марша Карп

През 2012г. Георги Антонов подава заявление за приемане на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ към Камарата на Обучителните Институти (TIC) към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  с цел дипломиране на негови студенти в степен системен фамилен и брачен психотерапевт. След изпращане на специален емисар от борда на EFTA TIC – разглеждане на програма, обучителен екип, стандарти и начин на преподаване, през септември 2013г. на конференция на EFTA в Истанбул , Турция, Институтът беше приет като редовен член в семейството на EFTA – TIC.

След представяне на уъркшоп от Георги Антонов на тема „Системна работа за семейни двойки в група, ползвайки психодраматични техники“.

Дипломирани семейни системни терапевти има в градовете – София, Велико Търново, Благоевград, Варна и др. 

В момента, Институтът провежда обучения и разширява дейността си и в други градове.

Част от Екпиа на ИПГП

Институтът има богат опит в участие в международни конференции – Австрия, Северна Македония, Турция, Гърция, Италия, Сърбия и др., както и в провеждането и организиареното на свои такива – София, Велико Търново и др.