Теодора Гергинова

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

Дипломиран психодрама психотерапевт и системен фамилен терапевт от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София. Сертифициран супервизор в полето на системната психотерапия.

През 2019 г. завършва двугодишно обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши“ към Психодрама център „Орфеус“. В момента се обучава в програма „Психодрама за деца по метода на Alfons Aichinger – индивидуална и в група” към същия център. Основен обучител и в двете програми е д-р Фабиан Блобел, директен ученик на Alfons Aichinger и Walter Holl.
 
  • Има опит във водене на психотерапевтични групи и бизнес тренинги, както и в индивидуалното и фамилното консултиране и психотерапия.
  • Участвала е в адаптирането и развиването на психологически тестове за възрастни и деца.
  • Водещ на групи за собствен опит към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, София.
 
 

Образование:

Магистър по Клинична и консултативна психология и Социална психология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Практика:

От 2013 г. досега работи на свободна практика като психотерапевт на индивиди, двойки и семейства, както и като водещ на групи за личностно развитие през метода психодрама. Обучава и супервизира специализанти по системна фамилна терапия.

За контакт:

e-mail: teodora_gerginova@abv.bg
тел: 0898 751 694, 0887 148 257