Тематични обучения

Created with Sketch.

Периодично Институт „Бернхард Ахтерберг“ организира и провежда тематични семинари на теми като: Психодрама с деца, Психодрама със сънища и др.

Очаквайте информация за предстоящи такива в Институт по Психотерапия „Бернхард Ахтерберг“