Татяна Енчева

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

  • Психолог, психотерапевт
  • Магистър по психология – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий ”
  • Позитивен психотерапевт сертифициран към Висбаденската Академия по позитивна психотерапия
  • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по индивидуална и групова психотерапия Бернхард Ахтерберг
  • Частна практика като психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия на деца, юноши и възрастни в гр. Велико Търново, супервия на помагащи специалисти – гр.Велико Търново
  • Водещ на групи за личен опит към ИПИГП Бернхард Ахтерберг
  • Обучава за фамилен консултант към ИПИГП Бернхард Ахтерберг

За контакт:

e-mail : sdrj_em@avb.bg
тел. 0888 34 84 86

Татяна Енчева