СУПЕРВИЗИЯ

Created with Sketch.

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗЯ:

Групата съществува от над две години. Със започването на новия курс има възможност да се включат и нови участници.
 
Участието в групата предоставя възможност:
– да се получат насоки и алтернативи за работа по представените случаи;
– обмен на професионален опит;
– подкрепа и сътрудничество от колеги;
– предотвратяване на професионално прегаряне.
В групата всеки участник би могъл да супервизира свои случаи:
– с индивидуални клиенти;
– със семейства;
– с групи
 
! Желаещите за участие в групата за супервизия е необходимо да са практикуващи специалисти в областта на психологията и психотерапията.
Отваря се възможност и за слушатели, като те няма да имат възможност за представяне на свои случаи – целта е да могат повече хора да се докоснат до работата на професионалистите. Те могат да участват само, ако са заявили, че ще участват в целия модул от 12 срещи.
При участието си в групата всеки трябва да декларира спазването на конфиденциалност.
Провежда се веднъж на всеки три седмици. Всяка среща на групата включва 4 академични часа.
Продължителността на групата е 12 срещи.
 
Такса:
– 60 лв. на среща на групата при включване в целия курс от 12 срещи
– 80 лв. на среща на групата при участие еднократно на конкретна дата
– 30 лв. за слушатели
Заплащането се извършва по банков път:
 
Банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)
IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 051184
BIC: FINV BGSF
Джи Ей – Ант ЕООД
Основание: участие в супервизия
! Срещите се провеждат онлайн, като се обмисля възможността от пролетта да има смесено участие – онлайн и на живо.
 
Супервизор: Георги Антонов – психодрама терапевт, фамилен терапевт, дипломиран супервизор. Основател и съпредседател на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ – пълноправен член на Европейската федерация на Психодрама обучителните организации /FEPTO/ и Камарата на обучителните институти към Европейската асоциация по Фамилна терапия /EFTA/
Местата са ограничени!

Включването в групата се осъществява след предварително подадена заявка.
За допълнителна информация и записване: Златица Харитова – 0888685500