СУПЕРВИЗИЯ

Created with Sketch.

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ:

От 21.01.2024 г. стартира четвъртото издание на Група за супервизия към Институт по ПсихотерапияБернхард Ахтерберг“ – https://institut-bg.com/

 

Групата съществува от три години. Със започването на новия курс има възможност да се включат и нови участници.

 

Участието в групата предоставя възможност:

да се получат насоки и алтернативи за работа по представените случаи;

обмен на професионален опит;

подкрепа и сътрудничество от колеги;

предотвратяване на професионално прегаряне.

 

В групата всеки участник би могъл да супервизира свои случаи:

с индивидуални клиенти;

със семейства;

с групи

! Желаещите да участват в групата за супервизия е необходимо да са практикуващи специалисти в областта на психологията и психотерапията.

 

Отваря се възможност и за слушатели, които биха могли да участват пълноценно в обсъждането на случаите и в работата на групата, и имат възможност да представят свои случаи, само когато няма заявки за случаи от участниците в основната група.

! Слушателите могат да участват само, ако са заявили участие в целия модул от 10 срещи.

 

При участието си в групата всеки е необходимо да декларира спазването на конфиденциалност.

 

Провежда се веднъж на 2 или 3 седмици в неделя от 17:15-20:15 ч. Всяка среща на групата включва 4 академични часа. Курса ще приключи в рамките на 6 месеца в края на м. юли 2024г.

Продължителността на групата е 10 срещи.

Такса:

– Основна група – 70 лв. на среща на групата при включване в целия курс от 10 срещи (местата са ограничени, това е група за работещи професионалисти) –  до 12 участници.

– „Слушатели“ – 50 лв. за  при включване в целия курс от 10 срещи (подгрупа за професионалисти с малка практика или такива, които все още нямат практика, но искат да се развиват в това поле и обучаващи се). Тази подгрупа може да участва в работата по всички представени случаи, като има възможност да представи свой случай, само ако няма такъв от основната група).

– 90 лв. на среща на групата при участие еднократно на конкретна дата (само за работещи професионалисти при предварително заявяване при кординатора)

 

Таксите могат да бъдат платени и на две равни вноски ( първата до започване на 2-ра среща и втората при започване на 6-та среща. Тези които заплатят курса изцяло ползват 10 % отстъпка!  При заплащане, моля дайте информация на координатора Златица Харитова – тел. 0888685500 )

 

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 051184

BIC: FINV BGSF

Джи ЕйАнт ЕООД

Основание: участие в супервизия 2024 г.

 

! Срещите се провеждат онлайн чрез платформата zoom .

 

Супервизор: Георги Антоновпсиходрама терапевт, фамилен терапевт, дипломиран супервизор. Основател и съпредседател на ИПИГПБернхард Ахтерберг“ – пълноправен член на Европейската федерация на Психодрама обучителните организации /FEPTO/ и Камарата на обучителните институти към Европейската асоциация по Фамилна терапия /EFTA/

 

Местата са ограничени!

 

Пето издание на групата за супервизия ще се случи октомври 2024. Можете да следите в страницата и сайта ни за актуална информация.

 

Включването в групата се осъществява след предварително подадена заявка.

За допълнителна информация и записване: Златица Харитова0888685500