София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Студио за психотерапия и фамилно консултиране

Created with Sketch.

Контакти:

E-mail: saschadi@abv.bg

Тел: 0887 97 67 08 Саша Димова

Адрес: гр. Велико Търново