София Фердинандова

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

София Фердинандова – ко-създател на „Психодраматична работилница“ и „Живот на килограм“.


Клиничен психолог, психотерапевт и обучител. От 20 години се занимава с индивидуална и групова психотерапия, а от 15 – и с обучителни групи в метода психодрама.

За контакт:

+359884 790 859, info@zhivotnakilogram.com
гр. София, ул. „Искър“ № 82
Приходраматична работилница.

Живот на килограм