Индивидуално и Семейно Консултиране

Created with Sketch.

Системно фамилно консултиране и терапия е психотерапевтичен метод, който работи както с цялото семейство, така и с отделни негови членове, но в контекста на семейството, в което живее. Разглежда фамилията като система, която има свои правила, граници и умее да се саморегулира сама. Семейната терапия поставя ударението върху взаимоотношенията и общуването между семейните членове. Всеки семеен член има относително постоянна роля в семейната система.

Счита се, че взаимоотношенията в семейството са основен източник, както за добро психично здраве, така и за възникването на дискомфорт. Затова в системната фамилна терапия се акцентира върху взаимодействието и комуникацията вътре в семейството, а не върху симптома на отделните негови членове. Ако въведем промяна в поведението на един от членовете, то следва реорганизиране и на цялата система.

Семейното консултиране служи за повишаване ефективността на комуникациите и взаимодействията в семейството; за разрешаване на семейни конфликти; за формиране на различна гледна точка към болен член на семейството; за промяна на емоционалния фон и т.н.