София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Индивидуално и Семейно Консултиране

Created with Sketch.

Центърът за психологическо консултиране, обучение и психотерапия „Джи Ей- Ант“ към Институт „Бернхард Ахтерберг“ предлага индивидуално и семейно консултиране. За разлика от психотерапията, консултирането се характеризира с краткосрочност, фокусиране върху конкретен проблем и начините за справяне с него.

Какво е семейно консултиране?

Под семейна психотерапия е прието да се разбира комплекс от психотерапевтични методи, насочени към структуриране на взаимоотношението на клиента в семейството и разрешаване на несъгласията и конфликтите в него. Семейното консултиране, или семейната терапия включва взаимодействието между психотерапевта и семейство. При него членовете на семейството получават помощ да подобрят комуникацията и разбирането по между си чрез достигане на баланс и заздравяване на взаимовръзките си.

Чрез справянето и разрешаването на конфликтни ситуации се постига както развитие и промяна у индивида, така и в семейството като цяло.

За кого е подходящо семейното консултиране?

Брачните и семейни консултации намират все по-широко приложение в нашето съвремие. Стресът и конфликтите по повод на съпружеските роли и задължения, сексуални проблеми, проблеми с децата, заболяване, безработица, извънбрачни връзки, конфликти между деца и родители са сред причините, които карат едно семейство да потърси помощ от специалист.

Крайният резултат от една успешно проведена семейна терапия би бил взаимно приемане и доверие, точно и ясна комуникация между членовете на семейсвото, конструктивно разрешаване на конфликти и проблеми във взаимоотношенията. Положителната промяна дори у 1 един от семейството води промяна и в цялата система.