Саша Димова

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

  • Магистър по психология
  • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“
  • Позитивен психотерапевт – дипломиран към WIPP
  • Член на Българска асоциация по психотерапия (БАП)
  • Частна практика в „Студио за психотерапия и фамилно консултиране“ гр.Велико Търново – индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, работа с деца, супервизия
  • Психодрама обучител към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

За контакт:

e-mail : saschadi@abv.bg
тел. 0887 97 67 08