Психотерапия за Деца

Created with Sketch.

Терапия за деца – игровата терапия е единствения възможен метод за терапия на деца, тъй като играта е техният основен език. При терапевтичната игра детето, в присъствието и съдействието на терапевта, получава нужната помощ и облекчение на емоционалното напрежение и неприемливо поведение. Ролята на терапевта е да съпровожда детето в играта му и да предзивиква промени в игровото действие, които провокират и промяна в детето. Терапевтът създава безопасна и сигурна среда, в която детето изследва своите мисли, чувства и поведение. Методът е базиран на детските игри, фантазии и способността на детето да влиза в различни роли. В работата се използват различни средства – кукли, играчки, кубчета, боички, моливи, музикални инструменти, терапевтични истории(приказки), игра в пясъчно сандъче