София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Психотерапия за клиенти

Created with Sketch.

Центърът за психологическо консултиране, обучение и психотерапия „Джи Ей- Ант“ към Институт „Бернхард Ахтерберг“ предлага индивидуална психотерапия, групова психотерапия, психотерапия и работа с деца и юноши.

Психодрамата е метод на психотерапията широко използван от екипа на центъра.

Какво е психодрамата?

Психодрамата е метод на психотерапията, създаден от Якоб Морено. В този подход се използват техники от драмата, чрез които клиентът изиграва минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, опитвайки се да ги разбере по-пълно и да постигне катарзис. Изиграват се или се преиграват значими събития, за да се помогне на хората да разпознаят и изживяват скрити чувства, потискани до този момент, да съумеят да ги изразяват пълно и сводобно и да се насърчи изпробването на ново по-ефективно поведение.

Морено вярва, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото ако просто се говори за тях. Неговите техники насърчават действието, междуличностното взаимодействие и срещите, изразяването на чувства в настоящия момент и проверка на реалността.

Психодрамата е мощен метод на терапия. Като работи с миналия или очаквания проблем така, сякаш конфликтът става сега, в повечето случаи се появяват интензивни чувства. Този процес трябва да се превърне в корективно емоционално преживяване, тъй като центрираните върху настоящето преживявания и изигравания водят до катарзис, често следван от по-високо ниво на прозрение. Очакванияте събития се изиграват в настоящето, зада може клиентът по-добре да види възможностите за избор. Чрез освобождаването на такива чувства като ярост, отчаяние, вина и тъга и участниците в психодрамата, и публиката често успяват да разберат по-добре проблема или конфликтната ситуация.

Психодрамата може да бъде дефинирана като начин за практикуване на живота в защитена среда и без да бъдеш наказан за евентуални грешки.

За кого е подходяща психодрамата?

Психодрамата е проектирана като метод за групова психотерапия, но може да бъде използвана и при индивидулани консултации. Психодрамата може да бъде полезна за голямо разнообразие от хора, пресичайки категории, индивидуални и социални проблемни области и спектър от поведенчески разстройства. Успешно може да се използва при хора, които са имали психосоматични заболявания. Психодрамата ефективно може да се използва и при работа в терапия с двойки.

Ключът към успешната психодрама е чувствителността и техническата компетентност на водещия/терапевта. Обучението по психодрама е следдипломно обучение за професионалисти в областта на психичното здраве. Обикновено това отнема минимум две до три години след първоначалното професионално обучение. Психодраматистите имат собствена терапия и надзор, както и първичен треньор, който следва техния клиничен и теоретичен напредък. Тъй като психодрамата е мощен терапевтичен инструмент, само тези, които са обучени в неговото използване, трябва да я използват.