София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Психодраматична Работилница

Created with Sketch.

Контакти: Психодраматична Работилница

Адрес: ул. Искър 82, Sofia, Bulgaria
E-mail: psychodrama17@abv.bg
Тел:  088 479 0859