София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Психoанализа

Created with Sketch.

Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ съвместно с Център за психологично консултиране, психодиагностика и психотерапия „Джи Ей – АНТ“ – София, извършва:

– Психологично консултиране
– Психотерапия
– Психодиагностика