Милена Ташкова

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

Директор на “Психодраматична работилница” и „Живот на килограм“, психотерапевт, супервайзър и обучител по метода психодрама.

Клиничен психолог; психотерапевт; психодрама терапевт; супервизор. Работила като училищен психолог в продължение на 15 години. Води обучения на психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели и учители. В момента е преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и обучител в метода психодрама.

За контакт:

+359884 790 859, info@zhivotnakilogram.com
гр. София, ул. „Искър“ № 82
Приходраматична работилница.

Живот на килограм