Милена Ненкова

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ

Дипломиран системен фамилен терапевт от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София, магистър по психология със специализация по психология на управлението и социални изследвания на пола.

Редовен член на Българската асоциация на фамилните терапевти и сертифициран медиатор.

  • През 2015- 2019 година завършва обучения по Емоционално фокусирана терапия, ниво Externship и Core Skills II.
  • От 2015 година досега работи като психотерапевт на свободна практика с индивиди, двойки, семейства и групи.
  • От 2007 година досега е водещ на младежките и женските програми към фондация СЪЩНОСТ, групи за подкрепа за родители на тийнейджъри и образователната програма за двойки АЗБУКА НА ВРЪЗКИТЕ.

За контакт:

тел: 0887246943