Конференция на Колегиум Частна психиатрия НДК 30.09 – 01.10. 2022

Институт „Бернхард Ахтербег“ взе участие в „НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ Георги Антонов представи темата “ Работа със семейния сценарий в семейната психотерапия“ Повече за[…]

Read more