Кристина Кръстева

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

Дипломиран семеен системен терапевт към Институт по фамилна терапия – България (ИФТ-България) – с изпитващ Sara Barratt – systemic psychotherapist and train on the systemic psychotherapy qualifying and supervision courses at the Tavistock Clinic and am team manager of the fostering, adoption and kinship care team.  Обучители и супервизори:  Златка Михова-Доктор по психология, сертификат за обучение по фамилна терапия от университета в Лунд, Швеция, практикуващ фамилен терапевт, преподавател и супервизор. И Мария Арнаудова – Магистър по фамилна и брачна терапия, практикуващ фамилен терапевт, сертифициран супервизор.

  • Квалификация ниво психодрама терапевт – под супервизия към Институт „Бернхард Ахтерберг“.
  • Когнитивно – поведенченски консултант  към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП.
  • Следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни“ – ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна.
  • Магистратура „Психологично консултиране“– акредитирана специалност от НАОА.
  • Частна практика от 2013г. – Психологично консултиране и психотерапия (индивидуално, брачно консултиране, семейна терапия, групова психотерапия);

За контакт: