Кристина Кръстева

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

  •  Системен подход във фамилната психотерапия към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Берхард Ахтерберг“ София; Обучението съответства на изискванията за Системен фамилен и брачен консултант на Камарата на обучителните институти към Европейската асоциация по фамилна терапия и Българската асоциация по фамилна терапия;
  •  ИПИГП „Берхард Ахтерберг“ София – завършено консултантско ниво в Психодрама;
  •  Завършено консултантско ниво (под супервизия) към Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия;
  • ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна – Следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни“;
  • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – магистър „Психолог“.

ПРАКТИКА:

Частна практика от 2013г. – Психологично консултиране и психотерапия (индивидуално, брачно консултиране, семейна терапия, групова психотерапия);

За контакт: