София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2

Контакти

Created with Sketch.

Имейл: office@institut-bg.com
Адрес: ул. „Георги С. Раковски“ 81, ет.2, София 1000

Банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)

IBAN: BG66 FINV 9150 10UB 051184

BIC: FINV BGSF

Джи Ей - Ант ЕООД