Димо Станчев

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

Психиатър, обучаващ психоаналитик, психодрама терапевт, обучител и супервизор. Специалист по антикризисни интервенции и дебрифинг. Треньор и консултант по групова динамика и организационно развитие.

Съучредител и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг” (ИПИГП), който е пълноправен член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO) и на камарата на обучителните институти към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA).

Медицински управител на АИПСМП «Психично здраве, психоанализа и психоаналитична психотерапия».

Преподавател в Нов български университет, магистърска програма Клинична психология – психоаналитична перспектива от създаването й през 1999 година, водещ курсовете по Психоаналитична психопатология и Петте случая от практиката на З. Фройд.

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ:

  • Председател на Българско Психоаналитично Общество (БПО).

  • Екс-председател на Българска Асоциация по Психотерапия (БАП) от 2012г. до 2018г., квалифициран член, вписан в Регистъра на психотерапевтите към БАП.

  • Пълноправен член и екс-председател на Българско дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ).

За контакт:

e-mail  dimostantchev@gmail.com

тел. 0887 24 34 77