Център за психологическо консултиране, обучение и психотерапия „Джи Ей- Ант“

Created with Sketch.

Центърът за психотерапия, психологично консултиране и обучение „Джи Ей – АНТ“ е основан през 2001 год. в гр.София и предоставя висококвалифицирани услуги в областта на психичното здраве, съответстващи на стандартите на Българската Асоциация по Психотерапия и Европейската Асоциация по Психотерапия. Организацията е клинична база на Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в магистърската програма по Клинична психология от 2005 г. Освен терапевтична и консултативна дейност в областа на психичното здраве съвместно
с Институт „Бернхард Ахтерберг“ обучава специалисти в областта на психотерапията и психологичното консултиране в цялата страна от 1998г. Екипът ежегодно участва в професионални конференции както в страната така и в чужбина.

Центърът предоставя: индивидуална психотерапия, семейно консултиране и психотерапия, консултиране на двойки, групова психотерапия, психотерапия и работа с деца и юноши, консултиране на родители, терапия на зависими от опиати. Терапевтичната практика на Центъра по психотерапия и консултиране се осъществява в духа на етичните норми на професията, конфиденциалност и уважение към своите потребители.