Борислава Мечева

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ

Системен фамилен терапевт и супервизор, преподавател в Институт по фамилна терапия – България. Развива практиката си от 18 години в различни организации и в своя частен кабинет в София. Занимава се още с подкрепа на екипи в сферата на социалните услуги и теренната работа сред уязвими групи. Понастоящем е с мандат на председател на Етичната комисия на Българска асоциация по фамилна терапия (БАФТ). Между 2015-2021 е част от управлението на БАФТ и организира български и международни семинари и събития за продължаващо професионално развитие за фамилни терапевти.

  • Бакалавър по психология, НБУ
  • Магистър по фамилна и брачна терапия, НБУ
  • Следдипломна квалификация – Психопатология, Софийски университет
  • Kлинично обучение – advanced clinical training, Институт по фамилна терапия – България
  • Продължаващо професионално развитие (CPD) – Институт по фамилна терапия – Лондон

За контакт: