Кампания в подкрепа на двойки и семейства

Институт по психодрама, индивидуална, семейна и групова психотерапия „Бернхард Ахтенберг“, организира кампания в подкрепа на двойки и семейства в периода октомври 2021 г. – март 2022 г. Екипи от фамилни консултанти, работещи под супервизия, предоставят психологическо консултиране на двойки, семейства и индивиди при нарушена комуникация, чести конфликти, трудности при определяне и изпълнение на отговорности и…
Read more