Blog

Created with Sketch.

Кампания в подкрепа на двойки и семейства

Институт по психодрама, индивидуална, семейна и групова психотерапия „Бернхард Ахтенберг“, организира кампания в подкрепа на двойки и семейства в периода октомври 2021 г. – март 2022 г. Екипи от фамилни…
Read more

ПРОГРАМА – СЕМИНАР ШАНТАЛ НЕВ

Теоретико – клиничен семинар „Присъствието на отсъстващите предци в професионалната ни работа“. Семинарът ни кани да изследваме присъстващите отсъствия както от страна на пациента/клиента, така и от страна на терапевта/консултанта.…
Read more

Конференция на Колегиум Частна психиатрия НДК 30.09 – 01.10. 2022

Институт „Бернхард Ахтербег“ взе участие в „НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ Георги Антонов представи темата “ Работа със семейния сценарий в семейната психотерапия“ Повече за…
Read more