Бернхард Ахтерберг

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ

Д-р Бернхард Ахтерберг неочаквано ни напуска на 5 август 1998 г., само на 53 години. По това време той вече е член на Управителния борд и Секретар на Немската асоциация по психодрама и е един от основните обучители, супервизори и радетели на въвеждането и развитието на Психодрамата и груповата терапия в България.

Още като студент в университета в Кил, Бернхард Ахтерберг се включва активно в социално ориентираната университетска политика, като през септември 1967 г., в университета Гьоте във Франкфурт на Майн, е избран за член на „Политическия комитет на Германски студентски съюз, който се превръща в „основна сила за стратегическо планиране и тактически действия“ на извънпарламентарната опозиция в Германия. Те стремят да развиват демократични структури във всички институции, вкл. в училищата и се противопоставя активно на войната във Виетнам, на политическото участие на Германия в нея, както и на използването на ядрени оръжия.

След завършване на психологическото си образование,  Бернхард Ахтерберг продължава активно да се ангажира в различни сфери на социално-психологическа работа и има множество професионални контакти с иновативната психиатрия в Англия и Италия. Първоначално е назначен за научен сътрудник в университета в Гьотинген, а от 1981 г. в катедрата по Социални науки на университета в Касел, където получава докторска степен през 1983 г. с дисертация върху Дж. Р. Р. Толкин и Карлос Кастанеда.

Като университетски преподавател в Касел, Бернхард Ахтерберг води обучения по широк кръг клинични теми, като психологично консултиране, психотерапия и психопатология, супервизия, психологична работа със зависими пациенти и работа с маргинални групи. Той е един от инициаторите за  въвеждането на професионално обучение по супервизия в университета, като успешно прилага психодраматичния подход и психодраматичните техники в полето на супервизията.

Бернхард работи в тясно сътрудничество с Института по психодрама и групова терапия на Елла Мей Шерън в Кьолн, като е негов представител във Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). Във FEPTO той поема също и ролята на редактор на Бюлетина на федерацията, както и участва в разработването на Етичните стандарти на Комисията по обучението. Като човек и професионалист с ярко изразена лична и социална позиция, Бернхард Ахтерберг отхвърля всяка идея за институционална власт, несправедливост или потисничество, като етичните и моралните му разбирания залягат в основата на докторската му дисертация: „Развитие на концепция за отговорност при работа с произведенията на Толкин и Кастанеда“.

Като основен обучител и супервизор към Института по психодрама и групова терапия на Елла Мей Шерън, за периода от 1991г. до самата си смърт през 1998 г., Бернхард Ахтерберг активно се ангажира с каузата на развитието на Българското психодраматично движение и изиграва решаваща роля за оформянето на цялостния професионален и етичен облик на зараждащата се Българска психотерапия.

Негов принос е обучението и дипломирането на психодрама терапевти от така наречената  „Група София 3“, които официално бяха дипломирани през месец май 1998г. Бернхард Ахтерберг вложи цялото си сърце при изпълнението на тази негова благодородна мисия, въпреки забраната на неговите лекари да лети със самолет. След дипломиране на групата бяха договорени супервизорски курсове, но за съжаление Бернхард Ахтерберг почина от сърдечна атака през август 1998г.  Членове на тази група бяха и създателите на ИПИГП Бернхард Ахтерберг – Георги Антонов и Димо Станчев, като институтът носи името на Бернхард Ахтерберг като признание и благодарност към неговото дело в България.

Публикации

Бернхард Ахтерберг и др (Ред.): 300 години студентство Кристиана Албертина Кил. ASTA и AG за активна политика за висше образование в университета в Кил, Кил 1965 г. (възпоменателна публикация)

Бернхард Ахтерберг и др.: Страх, опит. Теренни репортажи, анализи и критики на „Страхът в капитализма“. 1-во издание, Kübler Verlag, Lampertheim 1974, ISBN 3-921265-07-X.

Бернхард Ахтерберг: Смъртното наказание е отменено. Има и друг начин. За смъртта на Улрике Майнхоф. В: Grassroots Revolution, брой 20/21, 06/76 (юни 1976, стр. 17f), ISSN 0344-2683.

Бернхард Ахтерберг: Развитие на концепция за отговорност при работа с произведенията на Толкин и Кастанеда. Университет за приложни науки в Касел, Касел 1983 (дисертация)

Бернхард Ахтерберг: Ролята на ръководителя. Academy for Youth Issues, Münster 1983 (= поредица от публикации Надзор. Човек, работа, организация; публикуван от: Academy for Youth Issues Münster, брой 3), ISSN 1431-7168.

Еберхард Ахтерберг: Силата, която ни носи. Търсене на смисъл в един застрашен свят. Редактирано от: Бернхард Ахтерберг и Кристел Шмид, Verlag Deutsche Unitarier, Мюнхен 1985 г., ISBN 3-922483-05-4. (колекция от посмъртни текстове от 1952 г., подбрана от неговия син Бернхард Ахтерберг)