Анелия Василева

Created with Sketch.

БИОГРАФИЯ:

  • Психолог, психотерапевт, психодрама обучител, супервизор на социални работници за деца и семейства.
  • Магистър по психология , магистър по социална работа за деца и семейства;
  • Психодрама терапевт – дипломиран към Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия Бернхард Ахтерберг , София
  • Придобита квалификация за индивидуална и групова супервизия към Институт по социални дейности и практики,
  • Специализация по приемна грижа в Гьотеборг и Фалкьопинг, Швеция към Скандинавската асоциация по приемна грижа.
  • Член на Българска Асоциация по Психотерапия
  • Член на Българското дружество по психодрама и групова терапия
  • Частно практикуващ психотерапевт – индивидуална и групова психотерапия , работа с деца и родители, супервизия на помагащи професионалисти;
  • Психодрама обучител в тренинговата програма на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“

За контакт:

e-mail: a_vasileva221@abv.bg
0896 70 88 72